Người phát ngôn của cựu thống đốc, ông Sakti Budiono, xác nhận ông Purnama rời nhà tù ở Jakarta trong vòng tay chào đón của gia đình song tránh mặt người ủng hộ cùng giới truyền thông.

Chờ đợi ông Ahok, tên gọi khác của ông Purnama, là một công việc mới và có thể là cuộc hôn nhân th