Mạng xã hội Twitter cân nhắc “tuýt còi" ông Trump?

30-03-2019 - 19:24 | Quốc tế