Máy bay Không quân Nga tới Venezuela

25-06-2019 - 10:13 | Quốc tế