Trước đây, những đứa trẻ có cha mẹ là công dân Mỹ được xem là "cư trú tại Mỹ" và được tự động cấp quyền công dân theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch 320.

Giờ đây, những đứa trẻ là con của quân nhân và nhân viên chính phủ Mỹ, trong trường hợp được sinh ra trong các bệnh viện quân đội Mỹ hoặc cơ sở ngoại giao Mỹ, sẽ không được xem là cư trú tại Mỹ. Chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày 29-10 tới, buộc những cha mẹ làm nhiệm vụ ở nước ngoài trong các lực lượng vũ trang Mỹ hay các cơ quan khác của chính phủ Mỹ sẽ phải trải qua quá trình nộp đơn chính thức để xin cấp quyền công dân Mỹ cho con mình.

Mỹ ra quy định sốc về quyền công dân của con cái quân nhân  - Ảnh 1.

Con cái của quân nhân và nhân viên chính phủ Mỹ được sinh ra ở nước ngoài sẽ không tự động được xem là công dân Mỹ. Ảnh: US Marine Corps

Phát ngôn viên của USCIS Meredith Parker cho hay: "Sự thay đổi trong chính sách quy định trẻ em sống ở nước ngoài có cha mẹ là công dân Mỹ ngay cả khi cha mẹ là nhân viên chính phủ hoặc quân nhân Mỹ đồn trú ngoài Mỹ không được xem là cư trú tại Mỹ và những đứa trẻ này sẽ không được cấp quyền công dân Mỹ tự động nữa".

Người phát ngôn lý giải: "Để có được chứng nhận là công dân Mỹ, cha mẹ mang quốc tịch Mỹ trong những trường hợp nói trên phải nộp đơn xin cấp quyền công dân thay mặt cho con mình. Quá trình này theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch 322 phải được hoàn thành trước khi đứa trẻ đủ 18 tuổi. Quy định mới cho phép họ hoàn tất tất cả các thủ tục nhập tịch khi đang sống ở nước ngoài.

Ông Andy Blevins, Giám đốc điều hành Hiệp hội quân đội hiện đại của Mỹ, cho hay: "Các quân nhân đã có đủ khó khăn để đối mặt và điều mới nhất họ sẽ phải làm khi nhận nhiệm vụ ở nước ngoài là đi qua nhiều cửa để đảm bảo con mình được là công dân Mỹ". 

Ông Blevins cũng kêu gọi quốc hội có hành động can thiệp nhằm đảm bảo các gia đình quân nhân sẽ không phải chịu hậu quả vì sự vội vã của chính quyền".

Xuân Mai (Theo Bloomberg, Reuters)