Phát biểu tại Diễn đàn phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC ở TP HCM ngày 28-8, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC (SOM) Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh APEC đã có rất nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển bao trùm nhưng những gì APEC đã làm được vẫn còn cách xa mong đợi của người dân.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ SOM 3 và các cuộc họp liên quan diễn ra từ ngày 18 đến 30-8 tại TP HCM.

SOM 3 APEC: Phát triển bao trùm còn cách xa mong đợi của người dân - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC (SOM) Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh APEC PPhát biểu tại Diễn đàn phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC ở TP HCM ngày 28-8.

Cũng theo lời ông Bùi Thanh Sơn, với việc hình thành một Chương trình hành động APEC toàn diện trên cả ba trụ cột, APEC sẽ có thể xác định được những giải pháp liên ngành nhằm giải quyết vấn đề bao trùm một cách hiệu quả, thông qua phối hợp chặt chẽ hơn nỗ lực của các nền kinh tế thành viên, nâng cao năng lực thể chế và pháp lý thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển bao trùm cũng như đề xuất các biện pháp để quản lý quá trình chuyển đổi.

Trong khi đó, Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra nêu rõ phát triển bao trùm là một trọng tâm của Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của LHQ, phản ánh nguyên tắc "không bỏ ai lại phía sau" và tầm nhìn của LHQ về "xây dựng một thế giới công bằng, bình đẳng, bao dung, cởi mở và bao trùm về xã hội, trong đó mọi nhu cầu của những đối tượng dễ bị tổn thương nhất đều được đáp ứng".

SOM 3 APEC: Phát triển bao trùm còn cách xa mong đợi của người dân - Ảnh 2.

Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra phát biểu tại Diễn đàn phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC

Ông Malhotra cho biết số người đói nghèo ở khu vực APEC đã giảm từ 204 triệu người năm 2005 xuống còn 185 triệu người năm 2015. Tuy nhiên, nhiệm vụ của các chính phủ không chỉ là hỗ trợ những người nghèo thoát nghèo mà còn cần bảo đảm rằng những người ở trên ngưỡng nghèo đói sẽ không rơi lại vào tình trạng đói nghèo.

Để APEC phát triển bền vững trong giai đoạn sắp tới, vị Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam cho rằng APEC, đặc biệt các nền kinh tế mới nổi trong APEC, cần tạo thêm nhiều việc làm có năng suất cao và thỏa đáng, cần tăng cường đầu tư vào đào tạo nghề, giáo dục bậc cao, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy bình đẳng giới và tham gia của phụ nữ vào kinh tế, và bảo đảm mọi thành phần xã hội đều được tham gia vào phát triển và hưởng các lợi ích của phát triển…

SOM 3 APEC: Phát triển bao trùm còn cách xa mong đợi của người dân - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Diễn đàn phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC

SOM 3 APEC: Phát triển bao trùm còn cách xa mong đợi của người dân - Ảnh 4.

Các đại biểu dự Diễn đàn phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC

Cũng trong phiên họp, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, đã có bài phát biểu chỉ ra 5 yếu tố mang tính quyết định đối với phát triển bao trùm, gồm: bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tăng lương và tạo thêm việc làm; gắn tăng trưởng với đầu tư bền vững vào con người; bảo đảm bao trùm về tài chính; có các chính sách thu hẹp bất bình đẳng kinh tế để không tạo ra loại trừ xã hội; và tăng cường phối hợp chính sách ở tầm quốc tế và giữa các tổ chức đa phương trong lĩnh vực tăng trưởng bao trùm.

Ông khẳng định Ngân hàng Thế giới sẵn sàng đồng hành với các đối tác trong khu vực trong nỗ lực phát triển bao trùm.

T.Hằng - Ảnh: H.Triều