Tổng thống Obama bị “gà nhà” Dân chủ cản đường

13-05-2015 - 10:41 | Quốc tế