Theo đó Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) đánh giá việc số hóa truyền hình mặt đất tại địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP HCM và việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo cơ bản đã hoàn thành, đã đáp ứng đủ điều kiện để ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất theo Quyết định 2451/QĐ-TTg. Vì vậy, Ban chỉ đạo quyết định từ 24 giờ ngày 15-8-2016 sẽ ngừng phát sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 04 địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Cần Thơ (các kênh chương trình truyền hình này đã được phát trên hệ thống truyền hình số mặt đất).


Nhiều kênh truyền hình tương tự tại 4 TP TW sẽ tắt sóng vào 24 giờ ngày 15-8-2016. Ảnh: Chánh Trung.

Nhiều kênh truyền hình tương tự tại 4 TP TW sẽ tắt sóng vào 24 giờ ngày 15-8-2016. Ảnh: Chánh Trung.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, hiện nay, vùng phủ sóng truyền hình số DVB-T2 tại 4 thành phố nêu trên đã đảm bảo lớn hơn hoặc bằng vùng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất. Tại phần lớn các địa bàn đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, số lượng kênh truyền hình có thể thu được từ 26 kênh đến 70 kênh chương trình, trong đó có 5 đến 7 kênh chương trình HD.

Đến nay, trên địa bàn 04 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Cần Thơ đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, các kênh chương trình truyền hình của VTV, Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Cần Thơ đã được phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất của Đài truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền dẫn phát sóng đồng bằng Sông Hồng (RTB), Công ty TNHH truyền hình kĩ thuật số Miền Nam (SDTV). Số lượng kênh chương trình truyền hình miễn phí mà người dân có thể thu xem lên tới 70 kênh, trong đó có 06 kênh chương trình HD (gồm VTV1, VTV3, VTV5, VTV6, VTV7, VTV9). Tại Hà Nội, Hải Phòng có thể thu xem 45 kênh SD, tại TP HCM, Cần Thơ: 65 kênh SD.

Hiện tại, đại bộ phận người thu xem truyền hình tương tự mặt đất tại các thành phố này đã chuyển đổi sang thu xem truyền hình số mặt đất. Hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương tại 04 thành phố và địa bàn bị ảnh hưởng của 19 tỉnh lân cận đã được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. Tổng số hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ là 413.542 hộ.

Chánh Trung