Đại hội đã thông qua nghị quyết với các báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ X; báo cáo tổng hợp ý kiến của cơ sở về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện và dự thảo Điều lệ (bổ sung, sửa đổi) của Hội LHPN Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN TP nhiệm kỳ X gồm 68 ủy viên.


Ban Chấp hành Hội LHPN TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021

Ban Chấp hành Hội LHPN TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021

BCH Hội LHPN TP nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã họp bầu Ban Thường vụ gồm 21 ủy viên, bầu chủ tịch và phó chủ tịch. Bà Tô Thị Bích Châu tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP nhiệm kỳ 2016-2021 cùng 4 phó chủ tịch gồm các bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Chánh, Lâm Thị Ngọc Hoa.

Bà Tô Thị Bích Châu sinh năm 1969, quê quán Ba Tri, Bến Tre; trình độ chuyên môn dược sĩ, cử nhân kinh tế chính trị. Từ năm 2015 đến nay, bà là Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM khóa VIII; Phó Chủ tịch Hội LHPN TP HCM; Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Chủ tịch Hội LHPN TP HCM.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng