Phát biểu tại buổi bàn giao, Thiếu tướng Phan Thanh Minh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển ngày càng cao. Bốn xuồng tuần tra cao tốc được bàn giao lần này sẽ giao cho Hải đội 401 và 402 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Qua đó, các đơn vị sẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng lực thẩm tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật trên các vùng nước ven biển, cửa sông…

Xuồng cao tốc vừa được bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam

Đại diện Công ty CP Công nghệ James Boat cho biết đây là xuồng cỡ nhỏ, tính cơ động cao, tốc độ lớn, có thể hoạt động hiệu quả tại các vùng nước ven biển và cửa sông… Bốn xuồng này đều được đóng theo đúng thiết kế, đáp ứng đầy đủ tính năng chiến thuật đã được phê duyệt.

Tin-ảnh: N.Quyết