Tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, ông Trương Minh Tuấn cùng đoàn trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà cho một số gia đình chịu nhiều thiệt hại đang gặp khó khăn. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo địa phương thực hiện các giải pháp giúp người dân các địa phương vùng lũ ổn định cuộc sống, sớm đưa tất cả học sinh đến trường, đồng thời huy động lực lượng chuyển hàng hóa cứu trợ đến tận tay người dân.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tặng quà cho người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tặng quà cho người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh
Tin-ảnh: Đ.Ngọc