Bên hành lang Quốc hội (QH) sáng 28-7, trao đổi với báo chí về việc thanh tra sau vụ việc của Formosa, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), cho biết Bộ TN-TM sẽ thanh tra các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bộ trưởng cho biết Bộ TN-MT sẽ đặt ra thành tiêu chí và sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra.

“Thanh tra toàn diện tất cả các dự án từ vấn đề quản lý nhà nước, cấp phép, đầu tư, đến quá trình thiết kế, thi công, chấp hành các quy định quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường”- ông Trần Hồng Hà nói.


Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TN-MT

Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TN-MT

Nhận định khối lượng thanh tra sẽ rất lớn, việc thanh tra sẽ rất khó khăn, ông Trần Hồng Hà cho biết việc thanh tra phải lập kế hoạch chi tiết.

Theo Bộ trưởng Hà, thanh tra đợt này không chỉ về chấp hành các quy định, chính sách của nhà nước mà thanh tra cả về công nghệ, tuân thủ các vấn đề về môi trường: công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải như thế nào, và các cuộc thanh tra cũng cần tham khảo ý kiến, phân tích của các nhà khoa học, chuyên môn.

Trong quá trình thanh tra, khi thanh tra ở đâu, liên quan đến ngành nào thì Bộ TN-MT sẽ mời ngành đó, cả trung ương và địa phương phối hợp.

Bộ trưởng TN-MT cho biết trong đợt thanh tra đầu tiên sẽ tập trung vào các dự án xả nước thải, chất thải trực tiếp ra biển, ra sông sẽ phải thanh tra. Việc thanh tra sẽ được làm thường xuyên. Người đứng đầu Bộ TN-MT cho biết đợt thanh tra đầu tiên dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 9 tới đây.

N.Quyết