Ngày 21-10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khóa XIII đã khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, QH đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ năm 2014-2015.

11/15 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch

Trình bày trước QH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tốc độ tăng giá tiêu dùng từ 18,13% năm 2011 giảm còn 6,81% năm 2012, 9 tháng đầu năm 2013 là 4,63% và dự báo cả năm khoảng 7%. Trong bối cảnh đó, lãi suất huy động giảm từ 17%-18% xuống còn 7%-10%, lãi suất cho vay giảm còn 9%-12%...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng kinh tế vĩ mô đã cơ bản ổn định. Ảnh: HOÀNG BẮC

Thủ tướng khẳng định “kinh tế có bước phục hồi” và Chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. GDP cả năm 2013 ước tăng 5,4%. Chín tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới tăng 10,8% và có trên 11.200 DN đã hoạt động trở lại.

Trong tổng số 15 chỉ tiêu QH đề ra trong kế hoạch năm 2013, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt xấp xỉ kế hoạch là tốc độ tăng trưởng GDP và tạo chỉ tiêu việc làm; 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP và tỉ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP không như mong muốn.

Cụ thể, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2013 ước đạt 986.300 tỉ đồng, tăng 0,8% so với dự toán. Dự kiến thu ngân sách năm 2013 đạt 790.800 tỉ đồng, giảm 25.200 tỉ đồng (-3,1%) so với dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 chiếm 5,3% GDP (kế hoạch là 4,8%). Dư nợ công chiếm 56,2% GDP (trong giới hạn an toàn).

Như vậy, đây là lần đầu tiên bội chi ngân sách đã vượt trần cho phép mà QH đề ra từ đầu năm.

Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc

Bên cạnh nhiều mặt đạt được, báo cáo của Chính phủ cũng cho rằng nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có cải thiện so với năm trước nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc; hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Tính bền vững của giảm nghèo thấp và đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn…

Đáng chú ý, so với tháng 12-2012, chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng qua tăng 4,63%. Chính phủ cho đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 4 năm qua nhưng trong 3 tháng cuối năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng cao hơn do tăng giá điện, than, xăng dầu và dịch vụ y tế, giáo dục...

Trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và 3 năm 2011-2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH, ông Nguyễn Văn Giàu, cho biết trong 3 năm, cơ bản Chính phủ đã đạt được mục tiêu “tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng ở mức hợp lý”. Theo ông Giàu, hệ số ICOR đã giảm từ 6,7 giai đoạn 2008-2010 xuống còn 5,53 giai đoạn 2011-2013, cho thấy chất lượng đầu tư phát triển có xu hướng cải thiện...

Mặt khác, Ủy ban Kinh tế nhận xét các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết của QH về kế hoạch 5 năm 2011-2015. Hàng tồn kho giảm, trong đó có bộ phận do DN gặp khó khăn buộc phải giảm công suất. Việc DN hoạt động cầm chừng đã diễn ra từ năm 2012 và tiếp tục kéo dài đến nay. Thiếu việc làm ở nông thôn có xu hướng tăng; tốc độ tăng năng suất lao động có xu hướng chậm lại.

Điều đáng lo ngại, theo ông Nguyễn Văn Giàu, bội chi ngân sách giảm từ mức 4,9% năm 2011 xuống 4,8% năm 2012 và dự kiến năm 2013 tăng lên 5,3%; ước thực hiện cả năm hụt thu cân đối ngân sách 59.430 tỉ đồng, dự báo năm 2014 có khả năng sẽ hụt thu ở mức cao hơn. Vì vậy, khó đạt chỉ tiêu đến năm 2015 bội chi ngân sách, kể cả trái phiếu Chính phủ, dưới 4,5% GDP theo Nghị quyết QH...

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014-2015: Tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6%/năm, GDP trên đầu người khoảng 2.200- 2.300 USD (năm 2015), kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10%/năm, giải quyết việc làm cho 3,0-3,2 triệu lao động, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5%% - 2%/năm...

Xem xét thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sau khi dành thời gian thích đáng để tiếp tục tổ chức thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. QH cũng sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - một đạo luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống của mọi người dân.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết QH sẽ thảo luận và có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, đồng bộ, tạo quyết tâm chính trị cao trong toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà phát triển bền vững cho năm 2014 và những năm tiếp theo.

Thế Dũng