Nhiều người đứng trên bờ xem cá nổi
Một con cá nổi lờ đờ bị người dân vớt lên bờ
Ghi nhận chỉ một đoạn kênh ngắn, chúng tôi đã thấy gần 100 con cá vàng chết nổi trên mặt nước, bốc mùi hôi thối. Những con cá chưa bị chết thì đang kiệt sức, bơi lờ đờ.

Một số con cá rô phi cũng bị chết trắng, nằm phơi bụng. Người dân đã dùng cần câu và vợt để bắt số cá này.
Chỉ trong vòng gần 15 phút, một người đàn ông đã bắt hơn 2kg cá rô phi, chép và cá vàng.
Số cá vàng nổi lờ đờ trên mặt nước vào sáng nay

Theo người dân sống tại đây, có khả năng do nước kênh ô nhiễm nên loại cá vàng là cá cảnh, sức đề kháng yếu không thể sống ở dòng kênh này được.
Tin- ảnh: X. Danh – N. Sỹ