Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh cán bộ ngoại giao là những chiến sĩ đi đầu trên mặt trận không tiếng súng, góp phần bảo vệ từ xa thành quả cách mạng, giữ nước từ khi nước còn chưa nguy. Là tai mắt của Đảng và nhà nước, ngành ngoại giao có nhiệm vụ định vị Việt Nam một cách có lợi nhất trong cục diện khu vực và quốc tế, bảo vệ vững chắc các lợi ích an ninh quốc gia, công cuộc xây dựng và vị thế của đất nước. Việc xây dựng, đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, tinh thông về nghiệp vụ và ngoại ngữ, vững vàng về bản lĩnh chính trị có ý nghĩa sống còn.

Chủ nước nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng  Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm

Sáng cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Ngoại giao Việt Nam: 70 năm truyền thống và định hướng tương lai”. Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Mỹ Ted Osius cho rằng ngoại giao Việt Nam luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích của Việt Nam và của đối tác; duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. “Việc kiên trì các nguyên tắc này là cơ sở để bạn bè và đối tác tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn tới” - đại sứ Mỹ nói.

Tin-ảnh: D.Ngọc