Kết luận thanh tra cho thấy công tác tổ chức cán bộ, cơ chế tài chính, kiểm tra giám sát an ninh của các cảng vụ hàng không còn nhiều hạn chế, tồn tại. Ảnh: Làm thủ tục tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)
Kết luận thanh tra cho thấy công tác tổ chức cán bộ, cơ chế tài chính, kiểm tra giám sát an ninh của các cảng vụ hàng không còn nhiều hạn chế, tồn tại. Ảnh: Làm thủ tục tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 3 cảng vụ hàng không (CVHK) miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong năm 2014.

Kết luận thanh tra cho thấy trong công tác tổ chức cán bộ, cơ chế tài chính, kiểm tra giám sát an ninh còn nhiều hạn chế, tồn tại. Cụ thể, trong tổng số 35 trường hợp được tuyển dụng vào làm việc của tại các CVHK có 11 trường hợp chưa đúng theo kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt hoặc chưa sát với tiêu chuẩn vị trí việc làm, nhiều nhất là tại CVHK Miền Nam. Bên cạnh đó, có 26 trường hợp ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế không đúng quy định, có CVHK tuyển dụng khi chưa được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt kế hoạch.

Trong chức năng, nhiệm vụ được giao, các CVHK phải giám sát chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không nhưng vẫn để xảy ra tình trạng có hãng hàng không chưa thực hiện công bố chính sách bồi thường do chậm, hủy chuyến hoặc thông báo chậm, không đầy đủ. Hiện tượng cấp thẻ và cấp Giấy phép kiểm soát an ninh hàng không và thu hồi thẻ cấp không đúng quy định vẫn diễn ra ở cả 2 CVHK trong cả nước.

Về công tác quản lý thu - chi, Thanh tra Bộ GTVT đã phát hiện các CVHK đều chi vượt dự toán được giao năm 2013. Số tiền chi không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước là hơn 2,5 tỉ đồng, trong đó có chi học tập, công tác nước ngoài của CVHK và cả cán bộ Cục Hàng không, Bộ GTVT, Bộ Tài chính. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không và các CVHK nghiêm túc rút kinh nghiệm và xuất toán, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định số tiền chi vượt dự toán.

Tin - ảnh: T.Hà