Vì thế, nếu “cắt” 370 ha rừng, gồm 1 phần Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên và rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Cát Tiên cũng không gây tác động lớn. Tuy nhiên, theo TS Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, đó là những nhận định thiếu hiểu biết về kiến thức bảo tồn.

Từ ngày 8 đến 13-7-2011, đoàn khảo sát của Viện Sinh học nhiệt đới TPHCM do TS Vũ Ngọc Long (khi đó là viện phó Viện Sinh học nhiệt đới) cùng các chuyên gia về đa dạng sinh học của viện phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm VQG Cát Tiên đã khảo sát, đánh giá nhanh hiện trạng, tài nguyên rừng khu vực dự kiến xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
Đoàn đã ghi nhận khá nhiều các loài chim thường thấy và quý hiếm, khoảng 98 loài chim thuộc 25 họ, 13 bộ trên cả hai khu vực dự kiến xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Hệ thực vật trong khu vực này là nhóm thực vật bậc cao có mạch phát triển bình thường trong điều kiện tự nhiên thuộc về ngành lá thông, thông đất, dương xỉ, ngành thông và ngành hạt kín. Đây là hệ thực vật cổ nhiệt đới, dưới xứ Ấn Độ - Mã Lai, miền Mã Lai, có mối quan hệ gần gũi với hệ thực vật của hệ thực vật Nam Lào, Campuchia, Thái Lan hay Malezi ở phía Nam.

Dưới đây là những động, thực vật quý được TS Vũ Ngọc Long ghi lại tại khu vực dự kiến xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.


Voọc chà vá chân đen, nằm trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN


Mẫu hoa trà mới với những khác biệt về hình thái của bộ nhụy và kiểu di truyền, tạm gọi theo tên người phát hiện - TS Vũ Ngọc Long - là Camellia longii

Lan Orchidantha Vietnamica là loài lan quý hiếm, mang tính đặc hữu của Việt Nam và có giá trị cao về đa dạng sinh học


Còn rất nhiều cây gỗ đường kính thân lớn, có giá trị


Những cánh rừng già này sẽ vĩnh viễn biến mất không có cách gì tái tạo được nếu xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A


Kiểm lâm VQG Cát Tiên đang ghi nhận một loài cây họ gừng quý hiếm trong khu vực dự kiến xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A