Thông tin trên được đưa ra tại buổi lễ Tổng kết Chương trình Dự án “Dân chấm điểm M – Score” cán bộ sau 1 năm triển khai tại Quảng Bình diễn ra vào sáng 29-3.

Theo đó, sau 1 năm triển khai, chương trình “Dân chấm điểm M – Score” đã tiếp cận khảo sát 12.599 người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện của 7 địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình.

Kết quả khảo sát trong năm 2016 cho thấy đa số người trả lời phỏng vấn hài lòng với trải nghiệm làm thủ tục thông qua cơ chế một cửa cấp huyện với hơn 80% số người cho điểm hài lòng chung từ 8-10.

Kết quả khảo sát ghi nhận tăng ở cả ba chỉ số: Hài lòng chung, thái độ phục vụ và hướng dẫn làm thủ tục. Tuy nhiên những điều không hài lòng nhất của người dân khi đến làm thủ tục tại các Văn phòng giao dịch 1 cửa đó là thời gian xử lí hồ sơ kéo dài, không giải thích hợp lý. Trong đó hẹn nhiều nhất là làm thủ tục đất đai chiếm trên 85%.

Trung tâm giao dịch một cửa TP Đồng Hới
Trung tâm giao dịch một cửa TP Đồng Hới

Người dân cũng phàn nàn về việc nộp tiền không phiếu thu, ghi nhận được 255 trường hợp chiếm 2,6% tổng số trường hợp khảo sát, thủ tục đất đai cũng là thủ tục tương đối phức tạp và ghi nhận nhiều trường hợp nộp tiền không phiếu thu nhất.

Cũng trong năm 2016, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã chấm dứt hợp đồng với một cán bộ trung tâm giao dịch 1 cửa liên thông huyện Bố Trạch do phát hiện thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân.

Được biết, Dự án này là kết quả của sự hợp tác giữa 5 đơn vị gồm: Hội đồng Nhân dân tỉnh; tổ chức phi chính phủ Oxfam; Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ và Công ty Phân Tích Thời Gian Thực (RTA).

M. Tuấn