Chọn kỹ nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương

Tin mới

07/05/2015 22:28

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy khi phát biểu bế mạc Hội nghị 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Hội nghị 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 7-5. Trung ương đã xem xét, quyết định về phương hướng công tác nhân sự cũng như số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII; cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết hội nghị.

Phải thật sự tiêu biểu

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và thống nhất cao với báo cáo của Bộ Chính trị trình hội nghị.

Cụ thể, đối với yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng; đặc biệt phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh và đường lối của Đảng, Hiến pháp và lợi ích của dân tộc; có ý chí chiến đấu cao; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động; làm việc có hiệu quả; đạo đức và lối sống trong sáng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm…

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người thật sự tiêu biểu của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo quản lý, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ…

Các đại biểu dự bế mạc hội nghị vào chiều 7-5 Ảnh: TTXVN
Các đại biểu dự bế mạc hội nghị vào chiều 7-5 Ảnh: TTXVN

“Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị; nói và làm trái cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị…” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết Ban Chấp hành Trung ương cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển. Tăng số lượng ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược, lĩnh vực công tác quan trọng; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50-60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trung ương nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị, trong đó có khâu giới thiệu của các ủy viên Trung ương khóa XI, giới thiệu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi ủy viên Trung ương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước; đặc biệt chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị thật tốt nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII; bầu chọn đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương lần này...

 

Sân bay Long Thành: Dự án đặc biệt

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, trung ương đã chọn phương án “Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND).

Về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương, coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trung ương yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, lộ trình, phân kỳ đầu tư sao cho khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của ngành hàng không Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

 

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI