Chồng bà Hoa là ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội.
Bà Phạm Thị Kim Tuyến, Chánh Văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội, cho biết ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức phó giám đốc từ tháng 8-2012. Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, sở chỉ thống kê rồi báo cáo lên cấp trên chứ chưa được hướng dẫn phải giải trình nguồn gốc tài sản tăng nhanh, tài sản có dấu hiệu bất minh.

Một lãnh đạo Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết không nhớ ông Quyền đã kê khai tài sản tăng thêm trong năm 2012 như thế nào và hẹn sẽ trả lời Báo Người Lao Động trong tuần này. Trao đổi qua điện thoại về bản kê khai tài sản cá nhân trong năm 2012, ông Nguyễn Mạnh Quyền chỉ nói ngắn gọn rằng ông đang thực hiện theo các quy định, quy trình của Sở KH-ĐT Hà Nội.

Đại diện Sở TT-TT Hà Nội cho biết sở thực hiện đúng theo quy định là gửi bản thống kê thu nhập tăng thêm trong năm 2012 của cán bộ lên UBND TP Hà Nội. Còn theo ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP Hà Nội, việc này thuộc sự quản lý của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ. Trong khi đó, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội cho biết chưa tiếp nhận bản kê khai tài sản của cán bộ công chức, viên chức Sở TT-TT.

Th.Kha