Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP HCM, các nguồn gây ô nhiễm hiện nay là ô nhiễm do nước thải, ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm không khí, ô nhiễm do chất thải rắn.

Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp khắc phục ô nhiễm

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại buổi họp. Ảnh Bảo Ngọc


Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Bảo Ngọc

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Bảo Ngọc

Cũng theo Sở TNMT, lượng nước sử dụng trên địa bàn TP khoảng 2,8 triệu m3/ngày. Tuy nhiên, TP chỉ có 1 nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 141.000 m3/ ngày là nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng cùng hồ sinh học Bình Hưng Hòa công suất 30.000 m3/ngày.

"Chính lượng nước thải sinh hoạt chưa được xử lý là nguyên nhân lớn góp phần gây ô nhiễm kênh rạch trên địa bàn TP", Sở TNMT nêu.

Theo kết quả giám sát chất lượng mặt nước năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, chất lượng kênh rạch nội thành có mức độ ô nhiễm hữu cơ, mức độ ô nhiễm dinh dưỡng, vi sinh vẫn còn cao.

Nguyên nhân gây ô nhiễm: Tuyến kênh rạch ở khu vực nội thành chịu ảnh hưởng của nguồn nước thải đô thị và nước thải của các cơ sở sản xuất chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn xả ra các tuyến kênh nội thành.

Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chưa tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Dân số đông, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường còn hạn chế, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt còn xả thải trực tiếp xuống kênh rạch làm ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị. Các kênh bị ô nhiễm như: rạch Bình Thọ (quận 9, Thủ Đức), suối Nhum – Xuân Trường – suối Cái (quận Thủ Đức, 9); kênh Ba Bò; kênh Thày Cai – An Hạ…

Phát biểu kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: "Chúng ta đã xác định được các nguồn gây ô nhiễm môi trường qua báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường. Do đó, cần phải có giải pháp cụ thể cho từng nguồn ô nhiễm. Đặc biệt, phải xác định trách nhiệm của từng ngành trong việc này".

Ngoài ra, theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, các cơ quan liên quan phải giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp,... trong việc bảo vệ môi trường.

Trường Hoàng