Nói về kỷ niệm ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đó là việc xây dựng Hiến pháp 2013: “Phải đào sâu suy nghĩ, chắt lọc tinh hoa trí tuệ. Cho đến tận 5 giờ của ngày làm việc cuối cùng để chuẩn bị cho sáng hôm sau thông qua thì vẫn còn phải sửa, vẫn phải tiếp thu”.

“Trong lần sửa đổi Hiến pháp vừa qua, còn nhiều điều muốn đưa vào, nhưng có phải cái gì mình muốn cũng làm được ngay đâu. Cho nên đành phải chấp nhận theo kiểu đáp ứng được 60-70% nhu cầu, mong muốn”- Chủ tịch QH bộc bạch.

Trả lời về việc còn điều gì trăn trở hay không, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ: Không có điều gì trăn trở cả.

Tuy nhiên ông Nguyễn Sinh Hùng cũng nói thêm: Làm người lãnh đạo thì chỉ có 2 việc thôi. Một là đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao thì hãy cố gắng làm cho tốt việc đó, làm hết sức mình; tận tâm, tận lực, rèn luyện mình để vượt qua chính mình, cố gắng làm cho tốt việc được giao. Thứ hai là chuẩn bị người thay thế mình cho tốt.

“Chỉ có hai việc ấy thôi. Với tôi thì tôi thấy cả hai việc ấy tôi đều hoàn thành nhiệm vụ” - Chủ tịch QH nói.

Nói về vai trò của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói tất cả cũng đều phải phục vụ nhân dân cả. "Phục vụ nhân dân là gì? Đó là cơm no, áo ấm, học hành; đời sống vật chất, tinh thần. Anh làm giao thông, cầu đường, chợ búa; anh làm an ninh trật tự, đối nội, đối ngoại… tất cả cũng phải vì ấm no, hạnh phúc, độc lập, tự do. Anh có ngồi “vai” nào thì cũng phải như vậy, chứ không có gì khác nhau lắm”.

“Nếu anh ngồi ở QH mà không hiểu công việc của Chính phủ và ngược lại anh ngồi Chính phủ mà không hiểu công việc của QH, thì anh làm sao được. Nhưng chung quy lại, làm đâu thì làm, anh phải hiểu việc dân, việc của đất nước”.

Về việc ở kỳ họp này, những lãnh đạo cấp cao, chẳng hạn như Chủ tịch QH mới nhậm chức sẽ tuyên thệ trước QH, vậy nội dung tuyên thệ là gì, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng không nói rõ kịch bản của buổi lễ tuyên thệ, tuy nhiên ông nhấn mạnh: chắc chắn sẽ phải tuyên thệ.

“Mà nội dung tuyên thệ thì Hiến pháp ghi rõ rồi, đó là phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” - Chủ tịch QH khẳng định.

Văn Duẩn