UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP, giai đoạn 2016 – 2020.

Từ nay đến năm 2020, TP phấn đấu hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa và đầu tư xây dựng mới thay thế ít nhất 50% các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.


Chung cư 404 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP HCM) được cho là xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Chung cư 404 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP HCM) được cho là xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Theo kế hoạch của UBND TP, việc khảo sát, đánh giá hiện trạng chung cư như diện tích đất, diện tích sàn xây dựng; số lượng căn hộ; nhân khẩu; tình trạng sở hữu… để phân loại sơ bộ, xác định các nhóm chung cư cũng như kiểm định chất lượng toàn bộ nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975, ban hành văn bản kết luận kiểm định chất lượng và văn bản thông báo kết luận kiểm định cho chủ sở hữu chung cư hoàn thành chậm nhất trong tháng 4.

Về cải tạo, sửa chữa: lập, phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, sửa chữa và điều chỉnh kế hoạch (nếu có) hoàn thành chậm nhất trong tháng 4; riêng phần cải tạo, sửa chữa sẽ hoàn thành trước tháng 12.

Về công tác lựa chọn, công nhận chủ đầu tư để xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ, đối với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm thì phải tổ chức hội nghị nhà chung cư để xét chọn nhà đầu tư xây dựng lại chung cư; trong trường hợp các chủ sở hữu chung cư chọn được nhà đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định (tối đa 3 tháng kể từ ngày UBND quận tổ chức di dời khẩn cấp để phá dỡ): thẩm định và công nhận chủ đầu tư; chấp thuận phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư đã thỏa thuận với các chủ sở hữu nhà chung cư.

Trường hợp hết thời hạn theo quy định nhưng các chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư mà nhà nước phải cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện việc đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: lập, thẩm định và phê duyệt phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ cũ và giá trị căn hộ mới; tổ chức thẩm định năng lực nhà đầu tư, đề xuất UBND TP xét công nhận chủ đầu tư theo hình thức chỉ định. Việc này hoàn thành chậm nhất trong tháng 9.

Hiện trên địa bàn TP có 474 chung cư cũ. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 474 chung cư cũ thì có 11 chung cư, nhà ở loại khỏi danh sách cần kiểm định vì chung cư này hiện đang giải tỏa hoặc xây trung tâm thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng; có 56 chung cư đã được kiểm định trước năm 2016. Còn lại 407 chung cư được kiểm định trong năm 2016.

TP vẫn 20 chung cư vẫn chưa có kết quả kiểm định. Cụ thể, quận Tân Bình còn 16 chung cư, quận Thủ Đức và quận 4 cùng có 2 chung cư. Qua kiểm định, có 14 chung cư xuống cấp nghiêm trọng có thể sập bất cứ lúc nào nên phải di dời càng sớm càng tốt.

Phan Anh