Cập nhật mới nhất từ Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết tính đến 17 giờ ngày 22-5, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 63.312.495 cử tri (đạt tỉ lệ 95,84%), trong đó có 32.115 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Cử tri đến tại điểm bỏ phiếu 4 thuộc phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội) cân nhắc kỹ lưỡng lần cuối trước khi thực hiện bầu cử - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Tại các địa phương, hầu hết tỉ lệ cử tri đi bầu đã đạt trên 90%. Tỉ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt 99,93% (trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hà Giang đạt 99,88%; tỉnh Cao Bằng đạt 99,33% (trong đó có 1.042 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hòa Bình đạt 99,75% (trong đó có 1.602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hậu Giang đạt 99,54% (trong đó có 718 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lai Châu đạt 99,70% (trong đó có 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi 99,54%; tỉnh Tuyên Quang 99,43%; tỉnh Phú Thọ 99,30%; tỉnh Quảng Trị 99,23%.

Tuy nhiên, ở Nam Định hiện còn 1 khu vực bỏ phiếu có số cử tri do đi làm ăn xa nên tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia dẫn đánh giá của dư luận cho rằng đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Cử tri đã thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đồng thời nhân dân luôn tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử.

Phương Nhung