Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh trả lời chất vấn Quốc hội sáng 12-6
Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh trả lời chất vấn Quốc hội sáng 12-6

 

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng nay 12-6, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Rinh (Hải Dương) chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh về xử lý sai phạm ở TP Đà Nẵng trong vụ sai phạm quản lý đất đai.

“Kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm trong quản lý đất đai ở Đà Nẵng gây thất thoát 3.400 tỉ đồng nhưng UBND Đà Nẵng công khai phủ nhận. Thông tin phủ nhận này được đăng tải trên các cơ quan báo chí làm dư luận phân tâm. Đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết kết luận thanh tra sau đó có gì thay đổi không, đã triển khai thực hiện kết luận như thế nào để cử tri yên tâm?” - ĐB Nguyễn Văn Rinh chất vấn.

Trả lời câu hỏi này, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định việc thanh tra về quản lý sử đụng đất đai ở Đà Nẵng được nắm tình hình từ năm 2010. Đến năm 2011, Tổng Thanh tra Chính phủ khi đó là ông Trần Văn Truyền có chủ trương thực hiện thanh tra trách nhiệm UBND TP. Đến cuối năm 2011 tổ chức thanh tra dưới hình thức thanh tra liên ngành, gồm Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương lúc đó.

Theo ông Tranh, việc thanh tra tại Đà Nẵng được làm đúng luật, sau thanh tra có dự thảo kết luận làm việc với UBND TP Đà Nẵng nhiều lần, các bộ ngành Trung ương đều tham gia dự thảo. Sau khi ban hành, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ đồng ý kết luận thanh tra, kết luận này được công bố bằng 2 hình thức tại đơn vị được thanh tra và trên trang web của Thanh tra Chính phủ.

Sau đó đã có những ý kiến khác nhau mà cụ thể là Đà Nẵng chưa đồng tình. Để đảm bảo khách quan, Thủ tướng đã giao các Bộ Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính kiểm tra tính hợp pháp của kết luận này. Các Bộ khẳng định kết luận có cơ sở, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái trong chuyển nhượng đất đai ở Đà Nẵng, đủ căn cứ, trên cơ sở các quy định của nhà nước. Sau kết luận, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cá nhân một số lãnh đạo TP Đà Nẵng lúc đó và có kết luận.

"Đến hôm nay, Đà Nẵng đã thực hiện kết luận thanh tra. Họ vừa báo cáo đang thực hiện 7 vấn đề, trong đó có kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các lãnh đạo thời kỳ 2003 - 2011, thực hiện các nội dung Thanh tra Chính phủ đã kết luận. Đà Nẵng cũng cam kết thực hiện nghiêm túc ý kiến của Thanh tra để kết luận thanh tra có hiệu lực, hiệu quả tốt hơn". Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết.

Tô Hà - Văn Duẩn