Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Bên hành lang Quốc hội chiều 28-3, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu cho biết để chuẩn bị cho công tác nhân sự, trước hết là thực hiện việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch QH trong ít ngày tới (theo chương trình kỳ họp diễn ra trong các ngày 30 và 31-3 tới). Hiện nay các cơ quan tham mưu đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo về nhân sự cấp cao của Nhà nước dự kiến được bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này.

- Phóng viên: Thưa Phó Thủ tịch QH, vài ngày nữa QH sẽ bầu chức danh Chủ tịch QH mới. Hiện nay, công tác chuẩn bị như thế nào?

+ Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu: Trong chương trình dự kiến làm việc của QH đã nêu rõ, bắt đầu từ 30-3 sẽ làm các thủ tục về nhân sự, việc chuẩn bị này đã chu tất. Với các báo cáo về nhân sự, vào chiều 28-3, Ủy ban Thường vụ QH sẽ họp cho ý kiến để ngày 30-3 trình ra theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng, còn các cơ quan tham mưu đã chuẩn bị đầy đủ.

- Theo thủ tục như vậy, với mỗi nhân sự, phải chăng Ủy ban Thường vụ QH sẽ phải họp?

+ Không, Ủy ban Thường vụ QH thảo luận rồi có vấn đề gì thì Ủy ban Thường vụ QH phải cho ý kiến để chuẩn bị báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH ra trước QH để xin ý kiến các vị đại biểu QH. Đây là quy trình theo nội quy kỳ họp và theo quy định của pháp luật. Rất thận trọng, rất kỹ.

- Được biết, đến nay, có cơ quan như Văn phòng Chủ tịch nước đã trình phương án miễn nhiệm?

+ Điều đấy là có và trong luật đã quy định hết cả rồi. Cơ quan nào có quyền đề nghị với QH bầu vị trí như Chủ tịch nước, Chủ tịch QH thì cơ quan đó có trách nhiệm trình tờ trình ra trước QH miễn nhiệm đối với chức danh đó. Và mọi việc đều làm theo trình tự pháp luật.

- Ngoài phương án Trung ương giới thiệu 3 chức danh chủ chốt là Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng, thì còn cơ quan nào có quyền giới thiệu?

+ Theo luật, Ngoài phương án Trung ương giới thiệu 3 chức danh chủ chốt là Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng thì chỉ đại biểu QH mới có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thêm phương án nhân sự cho những vị trí này. Nếu đại biểu QH nào tự ứng cử hoặc đề cử 1 nhân sự nào đó thì sẽ đưa ra QH để thảo luận và quyết định đưa ra danh sách ai vào. Còn người được đề cử hoặc ứng cử xin rút thì theo Luật cho họ rút. Tất cả đã có quy định. Chiều nay (28-3), Ủy ban Thường vụ QH họp bàn về vấn đề này và việc điều chỉnh cơ cấu lần 2 của Hiệp thương.

Thế Dũng - Văn Duẩn ghi