CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Đại hội XI thành công tốt đẹp

Tin mới

20/01/2011 01:21

Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư l Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ban Bí thư 4 ủy viên và Ủy ban Kiểm tra Trung ương 21 ủy viên. Thông qua Nghị quyết Đại hội XI và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ttrong diễn văn bế mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng sáng 19-1-2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đại hội đã thành công tốt đẹp sau 9 ngày làm việc “nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân”.
 
Trong phiên bế mạc, đại hội đã nghe ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa  XI. 
 
Báo cáo trước đại hội, ông Trương Tấn Sang cho biết, tại Hội nghị thứ nhất BCH Trung ương khóa XI (họp chiều 18-1) đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Hội nghị cũng đã bầu Bộ Chính trị mới gồm 14 ủy  viên, trong đó có 9 ủy viên khóa  X tái cử và 5 ủy viên mới; Ban Bí thư gồm 4 ủy  viên và Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 ủy viên do ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, làm chủ nhiệm.
 
Trong bài phát biểu xúc động trước đại hội trong phiên bế mạc, Tổng Bí thư khóa  X Nông Đức Mạnh chúc mừng BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư mới Nguyễn Phú Trọng. Ông thể hiện niềm tin sắt đá rằng đường lối Đại hội XI đề ra trong chặng đường mới và BCH Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư sẽ “đem lại sức sống mới cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 
Ban Bí thư
 
1. Ông Ngô Xuân Lịch;
2. Ông Trương Hòa Bình;

3. Bà Hà Thị Khiết; 4. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 

BCH Trung ương bầu 21 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu ông Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Trong lời phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương khóa XI, chân thành cảm ơn các đại biểu đại hội đã tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI, giao cho trọng trách lớn lao trước Đảng và nhân dân. Ông cũng bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư khóa X Nông Đức Mạnh cũng như BCH Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa X.
 
Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương khóa mới hứa trước đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân rằng tập thể BCH Trung ương XI sẽ cùng toàn Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động, luôn luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên định tinh thần độc lập tự chủ, phát huy dân chủ, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cam kết hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trước mắt phấn đấu tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại như Đại hội XI đề ra.
 
- Trong phiên bế mạc 19-1, đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội XI và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
- Cùng với việc bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng, Đại hội XI cũng đã thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).
 
14 Ủy viên Bộ Chính trị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
Sinh ngày: 14-4-1944.
Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Vào Đảng ngày: 19-12-1967, chính thức: 19-12-1968.
Trình độ học vấn: Đại học ngữ văn. Giáo sư-tiến sĩ (chính trị học). Lý luận chính trị: Cao cấp.
 
Tóm tắt quá trình công tác
 
Từ năm 1957 đến năm 1963: Học Trường Phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội. Từ năm 1963 đến năm 1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
 
- Tháng 12-1967 đến tháng 8-1973: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản. Tháng 8-1973 đến tháng 8-1981: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế-Chính trị Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc.
 
Tháng 9-1981 đến tháng 7-1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên Xô. Tháng 8-1983 đến tháng 8-1996: Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản.
 
- Tháng 1-1994 đến nay: Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X.
 
- Tháng 8-1996 đến tháng 2-1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
 
- Tháng 12-1997 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X.
 
- Tháng 2-1998 đến tháng 1-2000: Phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng.
 
- Tháng 8-1999 đến tháng 4-2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.
 
- Tháng 3-1998 đến tháng 8-2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (tháng 3 -1998 đến tháng 11-2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
 
- Tháng 1-2000 đến tháng 6-2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV.
 
- Tháng 5-2002 đến nay: Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.
 
- Tháng 6-2006 đến nay: Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
 
- Tháng 1-2011: Được BCH Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 
Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X.
 Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.
 Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa  VIII, IX, X.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.
 
Ông Lê Hồng Anh,
Bộ trưởng Công an, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X.
 
Ông Lê Thanh Hải,
Bí thư Thành ủy TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị khóa  X.
 
 
Ông Trần Đại Quang,
Thứ trưởng Bộ Công an.

 

 
Ông Phạm Quang Nghị,
Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.
 
Ông Tô Huy Rứa,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa  X.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 Bà Tòng Thị Phóng,
Phó Chủ tịch Quốc hội.
Ông Ngô Văn Dụ,
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
 Ông Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Nam Dương - Phạm Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI