Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Đại hội Đảng XII

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Đại hội Đảng XII

Sáng nay, 20-1, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XII) họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội XII diễn ra từ 20 đến 28-1-2016. Đây là Đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần. Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên; trong đó đại biểu đương nhiên 197 người là Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khoá XI; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 và đại biểu chỉ định là 13.

Đại hội XII sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Chủ đề của Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đáng chú ý, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giữa hai kỳ Đại hội.

Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội, Ban Chấp hành khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

Nhân dịp Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Thư Thông báo chính thức về việc tổ chức Đại hội tới các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết đến ngày 28-1, đã có 156 thư điện của các đảng gửi đến chúc mừng Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là con số cao nhất ở các kỳ đại hội.

Trong khi đó, trả lời báo chí về nét mới, nổi bật trong các văn kiện ĐH XII, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân - ông Thuận Hữu - nói: “Chủ đề Đại hội Đảng có bổ sung một số điểm mới, cùng với phát huy sức mạnh toàn dân tộc thì điểm mới của Đại hội là phát huy dân chủ XHCN. Cùng với bảo vệ vững chắc thì có giữ vững môi trường hòa bình. Không nêu mốc thời gian nào sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại”.

Một số hình ảnh phiên họp trù bị của Đại hội XII:


Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Đại hội Đảng XII

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Đại hội Đảng XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: TTXVN
Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII vào hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: TTXVN
Các đại biểu dự Đại hội Đảng XII vào hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: TTXVN
Đại hội XII bầu Đoàn Chủ tịch, thông qua Quy chế bầu cử
Đại hội XII bầu Đoàn Chủ tịch, thông qua Quy chế bầu cử

Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh: VOV

Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh: VOV


Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh: VOV

Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh: VOV


Các đại biểu đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - ảnh: VOV

Các đại biểu đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - ảnh: VOV

Thế Dũng