Theo đó, 10 loại hình dịch vụ công được khảo sát chỉ số hài lòng gồm cấp nước, thu gom rác thải, cấp phép xây dựng, cấp giấy chủ quyền nhà đất (khảo sát cả doanh nghiệp và hộ dân), dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giáo dục mầm non, dịch vụ y tế, nộp thuế thu nhập cá nhân (khảo sát hộ dân), kê khai nộp thuế, đăng kí kinh doanh (khảo sát doanh nghiệp).

Kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu phát triển TP cho thấy loại hình dịch vụ có tỉ lệ “không hài lòng” cao nhất là cấp giấy chủ quyền nhà đất (11,9%), kế đến là dịch vụ y tế (7,5%), nộp thuế thu nhập (5,7%), cấp phép xây dựng (4,9%), vận tải hành khách xe buýt (4,5%).

Một trong những giấy tờ mà dân sợ nhất khi đi làm chủ quyền nhà đất là bản vẽ sơ đồ hiện trạng vì phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần

Một trong những giấy tờ mà dân sợ nhất khi đi làm chủ quyền nhà đất là bản vẽ sơ đồ hiện trạng vì phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần

Trong đó, đối với dịch vụ cấp phép xây dựng cho hộ dân, tỉ lệ hộ dân bổ túc hồ sơ sau nộp là 40%, số lần bổ túc bình quân là 1,5 (thấp nhất 1 lần, cao nhất 3 lần). Đối với dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà đất cho doanh nghiệp, có đến 91,9% doanh nghiệp gặp khó khăn khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất. Thời gian trung bình từ lúc doanh nghiệp nộp hồ sơ đến khi nhận được giấy chứng nhận là 35 ngày.

Đáng lưu ý, đa số các hộ dân được khảo sát chỉ hài lòng trên mức trung bình (lớn hơn 0) một chút đối với một loại hình dịch vụ công như vận tải hành khách bằng xe buýt (+0,26), thuế thu nhập cá nhân (+0,21), cấp chủ quyền nhà đất (+0,33). Một số dịch vụ có tỉ lệ hài lòng cao là giáo dục mầm non (+0,77), cấp nước (+0,68), thu gom rác (+0,61).

Theo UBND TP HCM, cuộc khảo sát này nhằm mục đích để các cơ quan công quyền TP nhận được phản hồi từ tổ chức và người dân sử dụng dịch vụ công để đánh giá công tác cải cách hành chính thông qua việc cung ứng dịch vụ công.

Tin - ảnh: Q.Hiền