Phóng viên: Ông nhận xét gì về kết quả bầu BCH Trung ương khóa XII?

- Ông Vũ Ngọc Hoàng: Tôi thấy phần lớn giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đều được Đại hội chấp nhận. Điều đó chứng tỏ công tác chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và có tính hợp lý. Đối với số trúng cử, tôi thấy giữa các ủy viên Trung ương cũ với ủy viên Trung ương mới có sự đổi mới về thành phần, theo hướng tốt lên.

Ông Vũ Ngọc Hoàng trả lời báo chí bên hành lang Đại hội XII - Ảnh: Bào Trân
Ông Vũ Ngọc Hoàng trả lời báo chí bên hành lang Đại hội XII - Ảnh: Bào Trân

Tôi tin tưởng BCH Trung ương khóa XII sẽ ngày càng đổi mới, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực khác, kể cả quốc phòng, an ninh...

Ông đánh giá thế nào về một số ủy viên Trung ương khóa XI đang là lãnh đạo một số bộ, ngành lại không trúng ủy viên khóa XII?

- Tôi nghĩ trong đại hội Đảng, đây là chuyện rất bình thường.

Còn với những bộ, ngành mà không có ủy viên Trung ương nào thì sao, thưa ông?

- Đó là nhiệm vụ của Bộ Chính trị, BCH Trung ương khóa XII và Chính phủ khóa mới.

Hôm nay (27-1), BCH Trung ương khóa XII bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Ngoài danh sách BCH Trung ương khóa XI giới thiệu trước đó thì BCH Trung ương khóa XII có được giới thiệu thêm nhân sự cho Bộ Chính trị mới không?

- BCH Trung ương khóa XII hoàn toàn có quyền giới thiệu. Danh sách của BCH Trung ương khóa XI chỉ được BCH mới tham khảo, nghiên cứu thôi. BCH Trung ương khóa XII mới có quyền quyết định danh sách bầu cử, sau đó bỏ phiếu.

Vậy cách thức thực hiện như thế nào, cách thức bầu ra sao?

- Điều này BCH Trung ương khóa XII sẽ quyết định tại đại hội trong ngày 27-1.

Phạm Trần ghi