Đại hội XII làm việc tại hội trường để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Đại hội XII làm việc tại hội trường để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Sáng nay 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII) làm việc tại hội trường để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Sau khi nhận phiếu bầu theo 2 danh sách bầu ủy viên Trung ương chính thức và ủy viên Trung ương dự khuyết tại đoàn sáng cùng ngày, các đại biểu ghi phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn.

10 giờ 10 sáng 26-1, Đại hội XII bắt đầu bỏ phiếu tại hội trường. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… và các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu vào các thùng đựng phiếu bầu đặt tại nhiều khu vực khác nhau trong hội trường. Tại mỗi điểm bỏ phiếu có 2 thùng phiếu sát nhau, trong đó 1 thùng dành cho phiếu bầu ủy viên Trung ương chính thức và 1 thùng phiếu dành cho phiếu bầu ủy viên Trung ương dự khuyết.

Việc bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII kết thúc lúc 11 giờ.

Chiều nay 26-1, Ban Kiểm phiếu do ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương khóa XI, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng ban cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên

 

Các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội XII tiến hành bỏ phiếu
Các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội XII tiến hành bỏ phiếu

 

Các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội XII tiến hành bỏ phiếu
Các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội XII tiến hành bỏ phiếu

Trước đó, ngày 25-1, Đại hội XII đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 246 người để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó có 220 người trong danh sách bầu ủy viên chính thức, 26 người trong danh sách bầu ủy viên dự khuyết.

Vào chiều 23-1, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 ủy viên (khóa XI là 200 ủy viên, gồm 175 chính thức và 25 dự khuyết), gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Như vậy, số dư trong danh sách bầu ủy viên Trung ương chính thức khóa XII là 40 người, đề cử 220 để bầu chọn ra 180 người; số dư trong danh sách bầu ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XII là 6 người, 26 người để bầu chọn ra 20 người.


Các đại biểu Đại hội XII bỏ phiếu bầu Trung ương khóa XII

Các đại biểu Đại hội XII bỏ phiếu bầu Trung ương khóa XII

Theo chương trình Đại hội XII, sau khi có danh sách trúng cử, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất vào ngày 27-1 để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dũng Kỳ