Máy bay quân sự Lào gặp tai nạn là loại An-74 - Ảnh: KPL
Máy bay quân sự Lào gặp tai nạn là loại An-74 - Ảnh: KPL

Được tin một số vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tử nạn trên đường đi công tác ngày 17-5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước ta đã có điện chia buồn gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Bức điện viết: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin các đồng chí: Douangchay Phichit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thongbanh Sengaphone, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh; đồng chí Cheuang Sombounkhan, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; đồng chí Sukan Mahalad, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư - Đô trưởng Viengtiane cùng một số cán bộ đã không may gặp nạn và đột ngột từ trần trên đường đi công tác”.

Bức điện của Đảng và Nhà nước nêu rõ đây là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nước CHDCND Lào và là mất mát không thể bù đắp được của gia quyến các cán bộ gặp nạn. “Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam mất đi những người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết, đã luôn quan tâm và tích cực góp phần vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào” - Bức điện viết.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước ta xin gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHDCND Lào và gia quyến của các cán bộ: Douangchay Phichit, Thongbanh Sengaphone, Cheuang Sombounkhan, Sukan Mahalad và các cán bộ gặp nạn lời chia buồn sâu sắc nhất.

Trong bức điện, Đảng và Nhà nước ta tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

H.Thành