Hơn một tuần qua, ruốc xuất hiện dày gần bờ trên vùng biển Bình Định nên hàng trăm tàu thuyền đã ra khơi đánh bắt ruốc và trúng đậm.

Ruốc biển chất đầy nia chuẩn bị mang ra các chợ bán
Ruốc biển chất đầy nia chuẩn bị mang ra các chợ bán

Cứ một ngày đêm một thuyền thu về từ 60 -120 két ruốc. Ruốc đầu vụ có giá là 300 nghìn đồng/ két (10kg) nhưng do sản lượng đánh bắt nhiều nên hiện giá giảm xuống còn 220 nghìn đồng/ két ruốc.

Các đầu  nậu đang chọn ruốc đem ra chợ bán
Các đầu nậu đang chọn ruốc đem ra chợ bán

Theo các ngư dân, giá 220 nghìn đồng/ két ruốc nếu khai thác ban ngày, còn nếu ruốc tập kết vào bến ban đêm giá giảm xuống còn 160 nghìn đồng/ két.

Đàng ông cũng tham gia luộc ruốc.

 

Đàn ông cũng tham gia luộc ruốc.

 

Do được mùa ruốc biển đã kéo theo các dịch vụ làm thuê như gánh, bưng ruốc, luộc ruốc, phơi ruốc, chế biến mắm ruốc, đóng gói… thu hút hàng trăm lao động địa phương có việc làm với mức trả công 150 nghìn đồng/ lao động/ ngày. Hiện giá ruốc đã qua chế biến, ruốc khô giá 120 nghìn đồng/kg, mắm ruốc 60 nghìn đồng/kg.
Tin-ảnh X. Thức