Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình tờ trình cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV sáng 27-7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình tờ trình cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV sáng 27-7

Sáng nay 27-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIV để QH xem xét, quyết định.

Theo tờ trình, cơ cấu số lượng Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 1 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Với các Phó Thủ tướng, dự kiến phân công theo dõi các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; khoa giáo văn xã; nội chính; đối ngoại.

Ngoài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chính phủ còn có 17 bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng thanh Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Như vậy cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV giữ ổn định như khóa XIII gồm: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thẩm tra tờ trình cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của QH đồng ý với tờ trình của Thủ tướng về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV có 27 thành viên gồm: Thủ tướng, 5 phó thủ tướng (trong đó có 1 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao) và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Theo báo cáo thẩm tra, cơ cấu chính phủ như tờ trình đã kế thừa từ các nhiệm kỳ chính phủ trước đây, phù hợp với Nghị quyết của QH về cơ cấu tổ chức của chính phủ vừa được QH thông qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Việc phân công 5 Phó thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo 5 nhóm lĩnh vực như dự kiến trong tờ trình, giúp cho công tác chỉ đạo điều hành có sự chuyên sâu để chính phủ vừa có điều kiện tập trung vào những vấn đề mang tính dài hạn, vừa ứng phó kịp thời với những việc đột xuất phát sinh trong điều hành kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật đề nghị nên có 1 Phó thủ tướng phụ trách nông nghiệp, về lâu dài nên có thành viên Chính phủ đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ không kiêm nhiệm bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo chương trình kỳ họp, chiều nay 27-7, QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Văn Duẩn-Nguyễn Quyết-Phương Nhung