Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định Hưng Yên là tỉnh có vị trí địa kinh tế, điều kiện tự nhiên, xã hội rất thuận lợi (thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc và Tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Thời gian tới, Hưng Yên cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; khắc phục tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không ngừng nâng cao tiềm lực và sức cạnh tranh, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân trong chuyến làm việc tại tỉnh Hưng Yên ngày 11-12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân trong chuyến làm việc tại tỉnh Hưng Yên ngày 11-12

Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cấp tại Hưng Yên phải chuyển động trong phát triển, khắc phục ngay sự thụ động, trông chờ. “Tôi giao cho các đồng chí phấn đấu có khoảng 16.000 doanh nghiệp vào năm 2020, tăng gấp đôi hiện nay” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin-ảnh: T.Dũng