Cụ thể, UBND TP chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Bình Chánh thực hiện việc di dời các hộ chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường về vùng chăn nuôi tập trung để bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, kiểm dịch thú y, phù hợp với định hướng sản xuất nông nghiệp của huyện Bình Chánh và quy định pháp luật.

Nhiều trại nuôi heo ở Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B đang từng ngày, từng giờ gây bức xúc vì ô nhiễm Ảnh: LÊ PHONG
Nhiều trại nuôi heo ở Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B đang từng ngày, từng giờ gây bức xúc vì ô nhiễm Ảnh: LÊ PHONG

Riêng Sở Xây dựng, UBND TP giao kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Bình Chánh thực hiện việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ và báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

N.Phan