Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Bộ Công an cấp căn cước công dân cho trẻ em mới sinh ra
Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Bộ Công an cấp căn cước công dân cho trẻ em mới sinh ra

Trình bảy báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân chiều 4-6, ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết cơ quan này thống nhất với nội dung trong dự thảo luật về việc cấp thẻ căn cước công dân ngay từ khi công dân mới sinh ra. Tuy nhiên, Ủy ban Quốc phòng- An ninh đề nghị bổ sung, điều chỉnh các quy định như thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, giá trị sử dụng, việc cấp đổi thẻ, thủ tục, trình tự cấp đổi thẻ căn cước công dân…,

Đồng ý với mục tiêu của dự án luật do Bộ Công an đưa ra, ông Nguyễn Kim Khoa cho rằng việc quản lý dân cư bằng thẻ công dân điện tử và thông qua việc cấp thẻ căn cước công dân, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân, trong tương lai việc quản lý dân cư sẽ được thực hiện đơn giản, thuận tiện, thay thế được nhiều loại giấy tờ cá nhân hiện nay như: giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu và những giấy tờ khác trong việc giao dịch, đi lại của người dân.

Đối với tên gọi “Thẻ căn cước công dân” hoặc “Căn cước công dân” thay “Chứng minh nhân dân” như hiện nay, đa số ý kiến của Ủy ban Quốc phòng- An ninh cho rằng sử dụng tên gọi này sẽ bao quát hơn, không chỉ dùng để xác định căn cước công dân mà còn dùng để chứng minh công dân, vì thẻ căn cước công dân được cấp từ khi công dân sinh ra thay vì chứng minh nhân dân chỉ cấp từ khi công dân đủ 14 tuổi.

“Đây cũng là vấn đề lớn tác động đến toàn xã hội, do đó cần có báo cáo đánh giá tác động toàn diện và giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp, bảo đảm tính khả thi”, ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, nhiều ý kiến đề nghị rà soát các thông tin, tài liệu về công dân được quy định trong dự thảo luật để vừa bảo đảm các thông tin cần thiết phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, vừa bảo đảm bí mật đời tư cá nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nghiên cứu, phân loại những thông tin có tính chất ổn định hoặc ít biến động (như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo…) với những thông tin ít ổn định, thường có sự thay đổi (như ảnh chân dung, nơi đăng ký thường trú, tình trạng hôn nhân…) để có biện pháp thu thập, cập nhật phù hợp.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết số định danh cá nhân là mã số công dân gồm 12 số tự nhiên, được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý thống nhất trên toàn quốc, được cấp cho mỗi công dân Việt Nam và không lặp lại ở người khác, dùng để xác định dữ liệu cụ thể của một người trong cơ sở dữ liệu.

Thẻ căn cước công dân của người dưới 15 tuổi thì hạn sử dụng là từ khi cấp đến khi người đó đủ 14 tuổi; đối với thẻ của người từ 15 tuổi đến dưới 25 tuổi thì hạn sử dụng là 10 năm, kể từ ngày cấp; đối với thẻ của người từ đủ 25 tuổi đến dưới 70 tuổi thì hạn sử dụng là 15 năm, kể từ ngày cấp. Riêng đối với người từ 70 tuổi trở lên thì không xác định hạn sử dụng của thẻ.

Thế Kha