Người phụ trách Thành uỷ Hà Nội - ông Phạm Quang Nghị - phát biểu khai mạc kỳ họp
Người phụ trách Thành uỷ Hà Nội - ông Phạm Quang Nghị - phát biểu khai mạc kỳ họp

Ngày 1-12, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Thành ủy Hà Nội, cho biết thực hiện Chỉ thị 36 của Đảng về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, ông Phạm Quang Nghị cho hay theo nguyện vọng của ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý để ông Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tạo điều kiện để TP kiện toàn chức danh Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP lần này. “Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, đồng thời được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP theo đúng quy trình và thủ tục” - người phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội nói.

Ông Nghị cũng cho hay sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đang mong đợi các cơ quan lãnh đạo, cá nhân mới được bầu, mới được phân công nhiệm vụ sớm bắt tay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành, thể hiện quyết tâm, quyết liệt, năng động và đổi mới.

Ông Nghị yêu cầu các cấp TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính, trong đó làm rõ các đầu mối, trách nhiệm từng cá nhân, rõ tiến độ của từng công việc. Tập trung đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phấn đấu giảm bớt họp hành giữa các cấp ngành của TP.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ông Nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa ngang tầm yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công tác quản lý, điều hành của một số cấp, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt.

“Những biểu hiện suy thoái trong Đảng, trong xã hội, nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả” - ông Phạm Quang Nghị chỉ rõ, đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục đi sâu phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân hạn chế yếu kém, khuyết điểm và đưa ra biện pháp khắc phục có hiệu quả.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết trong kỳ họp này, HĐND TP sẽ thực hiện quyền giám sát trực tiếp qua việc chất vấn, tái chất vấn các thành viên UBND TP và các cơ quan liên quan. Trọng tâm của phiên chất vấn sẽ là giám sát theo nhóm việc thực hiện các kết luận của HĐND TP, các ban HĐND TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; kết quả giải quyết đơn thư theo vụ việc hàng tháng của HĐND TP... Qua đó, HĐND TP đánh giá những mặt được, chưa được trong thực hiện, những mặt còn chuyển biến chậm để đề ra các giải pháp cho thời gian tới.

Ph.Nhung