Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương thể hiện trong kế hoạch kiện toàn, tinh giản, đổi mới bộ máy vừa được đưa ra lấy ý kiến của toàn thể cán bộ trong bộ. Kế hoạch này sau khi hoàn tất sẽ được Bộ Công Thương trình các bộ, ban ngành liên quan và Chính phủ xem xét, phê duyệt ngay trong tháng 12 tới.

Dù đang trong giai đoạn lấy ý kiến và xem xét thông qua nhưng kế hoạch tinh giản, đổi mới bộ máy với sự xuất hiện nhiều cơ quan mới theo yêu cầu phát triển trong lĩnh vực quản lý nhà nước và đi đôi với đó là sáp nhập nhiều cơ quan hiện có là sự thay đổi lớn và quan trọng của Bộ Công Thương. Hơn thế, với kế hoạch này, Bộ Công Thương có lẽ là bộ đi “tiên phong” trong thực hiện xây dựng bộ máy tinh gọn, một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 vừa công bố trung tuần tháng 11 này.

Việc tinh gọn và đổi mới bộ máy hành chính các cấp được tiến hành thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải làm nhanh và mạnh hơn nữa bởi một bộ máy cồng kềnh, nặng nề, kém hiệu quả kéo theo nhiều hệ lụy xấu. Trước hết là ngân sách nhà nước vốn eo hẹp lại phải chi thêm những khoản chi “lợi bất cập hại” và điều quan trọng hơn là có thể làm trầm trọng thêm nạn quan liêu, nhũng nhiễu, cản trở sự phát triển.

Việc Bộ Công Thương nhanh chóng hình thành kế hoạch kiện toàn, tinh giản, đổi mới bộ máy vì thế rất đáng được khích lệ, động viên để nhân rộng, lan tỏa sang các bộ, ngành khác.

Thế nhưng, cũng cần thấy rằng việc tinh gọn, đổi mới bộ máy chỉ là điều cần làm chứ chưa đủ để bộ máy quản lý thực sự phụng sự người dân và doanh nghiệp. Cơ chế một cửa mà nhiều cơ quan hành chính triển khai nhằm tinh gọn bộ máy và tạo điều kiện phục vụ tốt hơn đã bị phàn nàn rằng tuy “một cửa” nhưng lại “nhiều khóa” .

Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 trong chương trình hành động cả khóa đã nhấn mạnh tới việc xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Nói cách khác, bộ máy tinh gọn chỉ phát huy hiệu quả và thực sự phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi những con người trong bộ máy đó trong sạch, liêm chính.

Tinh gọn, đổi mới bộ máy vì thế cần đi đôi với việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, không tiêu cực, tham nhũng bởi nếu dù có “giảm cửa” nhưng lại nảy sinh thêm nhiều “khóa”.

PHẠM DƯƠNG