Tập thể Ban cán sự Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức lấy ý kiến của tất cả cán bộ trong Bộ về dự kiến kiện toàn, tinh giản, đổi mới bộ máy. Động thái này được thực hiện sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức và nhân sự.

Theo đó, Bộ Công Thương hiện có 35 đầu mối tổ chức, dự kiến chỉ còn 28 đầu mối.


Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng, dần đầu làm việc với Bộ Công Thương ngày 14-11 vừa qua - Ảnh: VGP

Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng, dần đầu làm việc với Bộ Công Thương ngày 14-11 vừa qua - Ảnh: VGP

Cụ thể, Tổng cục Năng lượng có thể được tách thành một Cục và 2 Vụ, gồm: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Vụ Dầu khí và than; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Vụ Thị trường Thương mại Miền núi nhập vào vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp; Vụ Tài chính tách một phần về vụ Kế hoạch, một phần về Vụ Đổi mới, phát triển Doanh nghiệp.

Ngoài ra, hợp nhất Vụ Phát triển nguồn nhân lực vào Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ thi đua khen thưởng và Cục công tác phía Nam nhập về thuộc Văn phòng Bộ Công Thương; hợp nhất Vụ Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương với Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á; hợp nhất Vụ Thị trường Châu Âu với Vụ Thị trường Châu Mỹ; chuyển chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của Vụ Hợp tác quốc tế cho hai Vụ Thị trường mới (trừ nhiệm vụ về tổng hợp nguồn vốn ODA chuyển cho Vụ Kế hoạch – Tài chính); 2 viện Nghiên cứu Thương mại và Chính sách công nghiệp nhập thành một viện.

Đặc biệt, mở thêm Cục Phòng vệ Thương Mại cho phù hợp xu thế hội nhập; Nâng cấp Cục Quản lý thị trường thành Tổng cục Quản lý thị trường.

Kế hoạch cũng đề xuất giữ nguyên một số đơn vị như báo Công Thương, tạp chí Công Thương, trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Thanh tra Bộ, Cục xúc tiến Thương mại, Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp...

Kế hoạch trên được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mời tất cả cán bộ tham gia ý kiến đóng góp, phản biện. Sau đó, dự kiến được trình lên các bộ, ban, ngành và Chính phủ xin phê duyệt trong tháng 12-2016.

Ph.Nhung