Sáng 4-2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là từ khi có Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, tình hình miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến quan trọng. Việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ở nhiều vùng đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn. Văn hóa phát triển phong phú hơn; đời sống văn hóa của đồng bào được nâng cao một bước; văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy.

Chủ tịch nướcTrần Đại Quang dự ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017 vào sáng 4-2 Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nướcTrần Đại Quang dự ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017 vào sáng 4-2 Ảnh: TTXVN

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch nước chúc ngành giáo dục - đào tạo ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đạt được những thành tích to lớn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân.

P.Hồ