Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Bộ Nội vụ
Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Bộ Nội vụ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Bộ Nội vụ, hiện tỉnh này có 9 đơn vị cấp sở, ban ngành vượt chỉ tiêu lãnh đạo cấp phó với 17 cán bộ.

Ngoài ra, nhiều đơn vị sở, ban ngành của tỉnh Hà Tĩnh cũng dư cán bộ cấp phó. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vượt chỉ tiêu 44 lãnh đạo cấp phó. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu 3 cán bộ cấp phó, Sở Công Thương và Sở Y tế Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu 22 cán bộ cấp phó

UBND tỉnh Hà Tĩnh lý giải việc “thừa” lãnh đạo cấp phó là do một số đơn vị sau khi sáp nhập chưa giải quyết được số lượng cấp phó.

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn của các bộ quy định trưởng một số ban, chi cục phải là phó giám đốc sở khiêm nhiệm và do số lượng công việc của các sở, ban ngành hiện nay đang quá tải, phức tạp và do địa bàn rộng nên cần thêm người phụ trách.

Kế hoạch điều chỉnh của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới là sẽ đánh giá cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý để điều chỉnh, cân đối, điều động sang các đơn vị đang còn thiếu, bảo đảm phù hợp chuyên môn, sở trường, năng lực theo yêu cầu.

Số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu sẽ không bổ nhiệm bổ sung cho đơn vị đang vượt chỉ tiêu theo quy định.

Tin - ảnh: Cẩm Xuyên