TTCP công bố kêt luận sai phạm về đất đai tại Hà Tĩnh vào chiều ngày 25-3.

TTCP công bố kêt luận sai phạm về đất đai tại Hà Tĩnh vào chiều ngày 25-3

Ngày 25-3, tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chính thức công bố Kết luận thanh tra số 1538/KL-TTCP ngày 3-7-2014 của TTCP về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ trì buổi công bố kết luận là Phó tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh.

Kết luận của TTCP đã chỉ ra một số sai phạm tại Hà Tĩnh trong quá trình triển khai các dự án kinh tế. Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất là cho rằng việc Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn 70 năm cho nhà đầu tư Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa khi chưa được Chính phủ đồng ý là vi phạm Luật Đầu tư.

Ngoài ra, theo kết luận của TTCP, tính đến thời điểm kết thúc thanh tra, Công ty Formosa chưa kê khai và chưa nộp khoản tiền 136,76 tỉ đồng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Quá trình kiểm tra 1.120 gói thầu xây lắp tại 402 dự án cấp huyện, TTCP phát hiện 664 gói thầu (chiếm gần 60%) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép thực hiện đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu sai với quy định Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng. Điển hình là việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng hơn 4.400 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 1.200 tỉ đồng. Tại dự án này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chọn chủ đầu tư là đơn vị không có chuyên môn, chưa có kinh nghiệm trong dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn. Công trình có sử dụng vốn ngân sách nhưng chủ đầu tư đã thực hiện chỉ định thầu khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, vi phạm Luật Đấu thầu. Theo TTCP, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 493,6 tỉ đồng.

Phát biểu sau khi nghe TTCP công bố kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, cho biết tỉnh Hà Tĩnh đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung TTCP kết luận, kiến nghị, chỉ đạo khắc phục cơ bản và có báo cáo giải trình đầy đủ. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo khắc phục những nội dung còn tồn tại mà TTCP đã chỉ ra.

Liên quan đến dự án Formosa, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị vẫn tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn là 70 năm trong giấy chứng nhận đầu tư đã cấp trong dự án. Ngoài ra, cho phép giữ nguyên tiền thuê đất và mặt nước mà Công ty Formosa đã nộp theo giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng thuê đã ký.

Việc kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 219/TB-VPCP ngày 02/6/2014 của Văn phòng Chính phủ (Miễn thuế tài nguyên, thu 60% phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động hút cát, san nền trong phạm vi diện tích mặt nước được thuê; thu đúng, thu đủ đối với việc hút cát ngoài diện tích thuê).

Ông Võ Kim Cự, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định tỉnh tiếp thu nghiêm túc, cam kết khắc phục những sai phạm theo kết luận của TTCP.

Tin, ảnh: Đức Ngọc - Tình Văn