Công trình nhạc nước khi hoạt động

Công trình nhạc nước khi hoạt động

Ngày 6-12, tại kỳ họp HĐND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã có tờ trình trước HĐND TP Hải Phòng về việc cho phép chấm dứt, di chuyển, tháo dỡ Dự án xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại lòng hồ Tam Bạc.

Nếu được HĐND TP Hải Phòng chấp thuận thì dự án nhạc nước với giá trị gần 200 tỉ đồng sẽ bị “khai tử”

Theo tờ trình của UBND TP Hải Phòng, lý do chấm dứt, tháo dỡ, di chuyển dự án nhạc nước gần 200 tỉ đồng là do hệ thống nhạc nước khi đi vào hoạt động đã bộc lộ nhiều bất cập như: Vị trí chưa phù hợp, không đảm bảo mỹ quan đô thị, hiệu quả khai thác thấp, chưa thu hút được đông đảo người dân, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân sống gần khu vực (ô nhiễm về tiếng ồn, ánh sáng)...

Để duy trì hoạt động, duy tư bảo dưỡng dự án nhạc nước, mỗi năm TP Hải Phòng phải chi ra khoảng 3 tỉ đồng, trong khi đó công trình nhạc nước nằm tại vị trí không thể bán vé để thu lại số tiền đã đầu tư, gây gánh nặng cho ngân sách thành phố.

Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm sẽ có trách nhiệm tháo dỡ, di chuyển, công trình nhạc nước ra khỏi lòng hồ Tam Bạc bằng tiền của doanh nghiệp, TP Hải Phòng không phải thanh toán bất cứ số tiền nào thêm cho Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm ngoài số tiền 88,5 tỉ đồng đã tạm ứng.

Về số tiền 88,5 tỉ đồng TP Hải Phòng đã tạm ứng cho Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm từ nguồn ngân sách để thi công công trình nhạc nước, Hải Phòng sẽ xã hội hóa để bù đắp cho ngân sách thành phố.

Dự án nhạc nước được khởi công vào tháng 12-2014 đến ngày 13-5-2015, nhân kỉ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng, công trình này đã được đưa vào vận hành phục vụ nhân dân.

Theo tờ trình của UBND TP Hải Phòng, tổng mức đầu tư dự án nhạc nước là 194,964 tỉ đồng do Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng là chủ đầu tư và Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm làm nhà thầu thi công. Đến thời điểm này, chủ đầu tư đã tạm ứng thanh toán cho Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm là 88,5 tỉ đồng. Hiện công trình nhạc nước chưa được nghiệm thu.


Công trình nhạc nước bộc lộ nhiều bất cập

Công trình nhạc nước bộc lộ nhiều bất cập

Trước đó, ngày 20-7-2016, Uỷ Ban kiểm tra Trung ương đã thông báo kết luận về những sai phạm của dự án nhạc nước. Theo đó, 3 cán bộ cấp cao của TP Hải Phòng (ở thời kỳ thực hiện dự án), có sai phạm, khuyết điểm đã bị xử lý. Trong đó, ông Dương Anh Điền, nguyên Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, và ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịcH UBND TP Hải Phòng, bị thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ông Đào Duy Linh, Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao bị cảnh cáo.

Trọng Đức