Điểm mới của tờ trình lần 2 này là ngoài các loại xe máy của công an, quốc phòng; hộ nghèo; người có công với cách mạng thì xe của học sinh, sinh viên cũng được miễn đóng phí bảo trì đường bộ.

Từ ngày 1-1-2015, TP HCM sẽ tiến hành thu phí xe máy (Ảnh: Internet)

Từ ngày 1-1-2015, TP HCM sẽ tiến hành thu phí xe máy (Ảnh: Internet)

Về phương thức thu, UBND TP kiến nghị giao cho UBND cấp xã, phường, thị trấn vì thực tế hiện nay các đơn vị này đang được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo địa bàn quản lý nên sẽ không làm tăng biên chế, đồng thời có thêm nguồn thu ở địa phương.

Số tiền thu được, cấp phường, thị trấn được để lại tối đa không quá 10%; cấp xã không quá 20% để trang trải chi phí của việc tổ chức thu phí. Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp vào tài khoản Quỹ Bảo trì đường bộ mở tại Kho bạc Nhà nước.

Đối với biện pháp chế tài, UBND TP sẽ áp dụng theo Điều 6, thông tư 186/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể, phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan thuế, thời hạn nộp tiền thuế, phí hoặc phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

 

Ph.Anh