Hội đồng Lý luận trung ương và Thành ủy TP HCM ký kết hợp tác

Tin mới

15/03/2017 21:28

Lễ ký kết diễn ra tại TP HCM và chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận trung ương và Thành ủy TP HCM kéo dài từ năm 2017-2021.

Nội dung chương trình hợp tác gồm: Phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn phát triển trên địa bàn TP HCM nhằm tham mưu, tư vấn, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP HCM; góp phần cung cấp các cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP HCM; xây dựng chương trình, nội dung các khóa đào tạo, các lớp bồi dưỡng cán bộ của TP, cử chuyên gia báo cáo các chuyên đề phù hợp.

Lễ ký kết giữa Hội đồng Lý luận trung ương và Thành ủy TP HCM
Lễ ký kết giữa Hội đồng Lý luận trung ương và Thành ủy TP HCM

Đặc biệt, Thành ủy TP HCM cử các chuyên gia báo cáo về những vấn đề lý luận - thực tiễn cho cán bộ của Hội đồng Lý luận trung ương; phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề lý luận khoa học - thực tiễn mà hai bên quan tâm. Thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước giao hai bên liên quan đến lý luận chính trị; trao đổi thông tin về những nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI