Chiều 30-3, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu liên quan tới việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội (QH) và Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng. Theo báo cáo, đã có 477 đại biểu (ĐB) bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch QH trong số 494 ĐB QH của kỳ họp 11, QH khóa XIII.

Trong đó, có 431 ĐBQH đồng ý miễn nhiệm, chiếm 87,25%. Có 42 phiếu không đồng ý.

Đối với việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia có 471 phiếu hợp lệ, 6 phiếu không hợp lệ. Có 430 phiếu đồng ý, chiếm 87,36%. Có 41 phiếu không đồng ý.

Ông Nguyễn Sinh Hùng cho biết sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình cho tới khi có Chủ tịch QH mới
Ông Nguyễn Sinh Hùng cho biết sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình cho tới khi có Chủ tịch QH mới

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, QH cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 2 chức danh. Theo đó, QH đồng ý miễn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH khoá XIII và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Kết quả biểu quyết, có 455/463 ĐBQH tán thành Nghị quyết, chiếm 92,11%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau khi bầu được người đảm nhiệm mới với 2 chức danh trên.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết thêm, với cương vị Chủ tịch QH của mình, ông sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi bầu được người mới.

Dự kiến sáng mai (31-3), sau khi nghe Uỷ ban Thường vụ QH báo cáo về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, QH sẽ biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố và QH thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tân Chủ tịch QH sẽ tuyên thệ.

N.Quyết-P.Nhung