Infographic: Lương tối thiểu tăng bao nhiêu là vừa? - Ảnh 1.

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Gia Hy - Văn Duẩn