Ngày 23-2, Bộ Nội vụ cho biết vừa ban hành Kết luận thanh tra số 640/KL-BNV ngày 10-2 trên cơ sở thực hiện Quyết định số 33/QĐ-BNV ngày 2-12-2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ (TTCP) giai đoạn từ 1-1-2015 đến 30-6-2016.

Theo đó, trong giai đoạn trên, Tổng TTCP quyết định bổ nhiệm 48 trường hợp (năm 2015: 33 trường hợp; năm 2016: 15 trường hợp), trong đó 15 trường hợp cấp vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng; điều động bổ nhiệm ngang cấp 9 trường hợp, gồm 8 trường hợp cấp vụ và tương đương, 1 trường hợp cấp phòng.

Tổng TTCP cũng bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp vụ và tương đương, 5 trường hợp cấp phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 4 trường hợp, gồm 2 trường hợp cấp vụ và tương đương, 2 trường hợp cấp phòng.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ
Trụ sở Thanh tra Chính phủ

Bộ Nội vụ nhận định về cơ bản TTCP thực hiện việc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đều đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của TTCP.

Tuy nhiên, có 1 quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ; 3 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định.

Ngoài ra, có 2 trường hợp được điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại 2 đơn vị vượt quá số lượng cấp phó. Về 2 trường hợp điều động ngang cấp vượt quá số lượng cấp phó cũng là trường hợp đặc thù, đã có báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nguyên nhân hạn chế, tồn tại trên là do việc theo dõi, rà soát về thời hạn bổ nhiệm chưa kịp thời nên còn trường hợp quyết định bổ nhiệm lại chậm và do tính chất đặc thù cán bộ thanh tra thường xuyên tham gia đoàn thanh tra dài ngày, ở xa cơ quan nên khó bố trí về kịp thời để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đúng thời hạn.

Qua thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng TTCP chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để khắc phục, thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo.

N.Quyết