Sáng 19-12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã họp báo công bố kết quả kiểm tra tại 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối là Petrolimex, Saigon Petro, PV Oil, Công ty Thương mại dầu khí (TMDK) Đồng Tháp.

 

Đây là kết quả của các đoàn kiểm tra do Bộ Tài chính cử đi sau tranh cãi gay gắt về lỗ lãi và cách điều hành thị trường xăng dầu trong cuộc hội thảo ngày 20-9 vừa qua.

 

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, việc giảm giá bán lẻ xăng 500 đồng/lít tại thời điểm ngày 26-8-2011 của liên Bộ là có căn cứ hợp lý, vì nếu thực hiện chi phí theo định mức chi phí kinh doanh để tính giá cơ sở thì các doanh nghiệp đều có lãi.    

 

Doanh nghiệp xăng dầu đều lãi nếu thực hiện đúng chi phí định mức kinh doanh
 
Tại thời điểm 26-8-2011, kết quả kinh doanh xăng dầu nội địa của các doanh nghiệp từ 1-7 đến 26-8-2011 về cơ bản không lỗ lớn hoặc có lãi.

 

Theo đó, Petrolimex báo cáo ước lãi 130 tỉ đồng; Saigon Petro báo cáo lỗ 44,6 tỉ đồng nhưng nếu thực hiện chi phí theo chi phí kinh doanh định mức để tính giá cơ sở thì có lãi 48 tỉ đồng; Công ty TMDK Đồng Tháp báo cáo lỗ 55,23 tỉ đồng nhưng nếu thực hiện chi phí theo định mức chi phí kinh doanh để tính giá cơ sở thì có lãi 22 tỉ đồng.

 

Theo Bộ Tài chính, chi phí kinh doanh thực tế của doanh nghiệp vượt định mức chi phí kinh doanh để tính giá cơ sở, chi thù lao đại lý tạo một số thời điểm cao hơn định mức chi phí kinh doanh để tính giá cơ sở.

 

Điển hình như thù lao đại ý của Petrolimex là trên 583 tỷ đồng, trong đó mức thù lao đại lý của công ty xăng dầu B12 của Petrolimex từ tháng 3 đến tháng 9-2011 cao nhất đối với xăng là 630 đồng/lít (tháng 6), dầu là 830 đồng/lít (tháng 7).

 

Kết quả kiểm tra cũng phát hiện một số vi phạm trong công tác quản trị tại doanh nghiệp như việc trích lập quỹ Khoa học công nghệ không đủ điều kiện, các khoản chi phí không liên quan kinh doanh xăng dầu…

 

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đại diện Bộ Tài chính cho rằng cơ bản các doanh nghiệp đã trích lập sử dụng theo quy định. Việc duy trì Quỹ là cần thiết để thực hiện giữ ổn định giá bán xăng dầu trong giai đoạn vừa qua.

 

Thực tế nếu không có cơ chế trích lập và sử dụng Quỹ như thời gian qua thì tần suất điều chỉnh giá sẽ cao, gây bất ổn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

 

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy cơ chế trích, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các doanh nghiệp còn một số bất cập và khó kiểm soát.

 

Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu đổi mới về cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ trong thời gian tới theo hướng đưa Qũy bình ổn giá xăng dầu về cơ quan Nhà nước (Bộ Tài chính) quản lý.

 

Hoạt động kiểm tra kinh doanh xăng dầu trên được tiến hành sau khi có ý kiến bất đồng giữa đại diện 2 Bộ Tài chính và Công Thương về giá xăng dầu trong cuộc hội thảo ngày 20-9.

 

Tại cuộc họp, trong khi Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định nghiệp nhập khẩu đang lãi 780 đồng/lít xăng thì các doanh nghiệp lại tuyên bố họ lỗ 200 đồng/lít.

 

Chỉ 1 ngày sau cuộc hội thảo, ngày 21-9, Bộ Tài chính đã ký quyết định thành lập 3 tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại Petrolimex, PV Oil,  Saigon Petro, và Công ty TMDK Đồng Tháp.

 

Ngày 29-9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng công bố, công khai rõ ràng các yếu tố hình thành giá, chi phí và kết quả kinh doanh xăng dầu

Ngọc Dung