Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc không sử dụng 3.123 các phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc.

Nguy cơ làm giả sổ đỏ, sổ hồng từ hơn 3.100 phôi thất lạc
Nguy cơ làm giả sổ đỏ, sổ hồng từ hơn 3.100 phôi thất lạc

Số phôi này do một số đơn vị trong tỉnh và Tổng cục Quản lý đất đai làm thất lạc trong quá trình quản lý sử dụng phôi ở  Khánh Hòa từ năm 2007- 2014, đến nay vẫn chưa tìm lại được.

Cụ thể: 91 phôi (số sêri từ AG 172010 đến AG 172100 bị thất lạc năm 2007) trong quá trình sắp xếp lại trụ sở làm việc của Phòng TNMT TP Nha Trang. Một phôi số BU 822952 do Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp 1 làm thất lạc trong quá trình vận chuyển phôi đến Phòng TNMT huyện Vạn Ninh; 31 phôi do Công ty Cổ phần Công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Bình Minh sử dụng, bị thất lạc trong quá trình vận chuyển và trong vụ cháy trụ sở làm việc Phòng TNMT huyện Vạn Ninh.

Đặc biệt, 3.000 phôi thất lạc trong quá trình vận chuyển từ nơi phát hành của Tổng Cục Quản lý đất đai về các địa phương, gồm: 1.000 phôi từ số BY 893001 – BY 894000; 1.000 phôi từ số BY 823001 – BY 824000 và 1.000 phôi từ số BY 811001 – BY 812000.

Theo Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa, việc để mất 3.123 phôi GCNQSDĐ làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lợi dụng số phôi giấy chứng nhận đã bị thất lạc để làm giấy chứng nhận giả.

Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng trên, Sở TNMT đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không được sử dụng, xác nhận các nội dung liên quan đến các phôi GCNQSDĐ có số sêri nêu trên và báo ngay cho cơ quan công an địa phương và sở TNMT nếu phát hiện phôi giấy chứng nhận có số sêri nêu trên.

K.Nam